roman catholic

listen to the pronunciation of roman catholic
İngilizce - Türkçe
katolik
katolik kilisesine ait
katolik kilisesi üyesi
Roman
{i} Romalı

Romalılar, imparatorluğun çöküşünü istemedi, ama oldu. - Romans did not wish for the fall of their empire, but it happened.

O bir Romalı Katolik idi. - He was a Roman Catholic.

Roman Catholic Church
(isim) katolik kilisesi
Roman Catholic Church
{i} katolik kilisesi
Roman
{s} Roma, Roma'ya özgü
Roman
Roma'lı
Roman
eski Roma'ya ilişkin
the Roman Catholic church
Katolik kilisesi
RC
(Askeri) alış saati; bölge koordinatörü; İhtiyat Unsuru; nehir akıntısı (receive clock; regional coordinator; Reserve Component;river current)
Roman
(isim) romalı, latin harfleri, romen, katolik, roma kilisesine st. Paul'ün yolladığı mektup
Roman
{s} roma

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

O,bir parça şairdi ve romantik şiirler yazardı. - He was something of a poet and used to write romantic poems.

Roman
{i} roma kilisesine st. Paul'ün yolladığı mektup
Roman
{s} katolik kilisesine ait
Roman
{i} katolik

Roma Katolik Kilisesi'ne bağlanmaya söz vermeleri gerekiyordu. - They had to promise to join the Roman Catholic Church.

O bir Romalı Katolik idi. - He was a Roman Catholic.

Roman
{s} roma mimarisine ait
Roman
{s} (Tarih) (eski) Roma, (eski) Roma'ya özgü, Romen
Roman
{i} latin harfleri
Roman
{s} latin

Portekizce Latin kökenli bir dildir. - Portuguese is a Romance language.

Romalılar ilk önce Latince çalışması gerekli olsaydı, asla dünyayı fethetme şansları olmazdı. - The Romans would never have had the chance to conquer the world if they had first been required to study Latin.

Roman
{i} (Tarih) (eski) Romalı, Romen
Roman
{i} romen

Romanya'ya Romencede România denir. - Romania is called România in Romanian.

Transilvanyalı Romenler çok yavaş konuşurlar. - The Romanians from Transylvania speak very slowly.

the Roman Catholic
Katolik kilisesi
İngilizce - İngilizce
A person who belongs to the Roman Rite of the Catholic Church
Of or pertaining to the Roman Rite of the Catholic Church
A Roman Catholic is the same as a Catholic. Like her, Maria was a Roman Catholic. A member of the Roman Catholic Church. RC belonging or relating to the part of the Christian religion whose leader is the Pope = Catholic
{i} member of the Roman Catholic Church
{s} of or pertaining to the Roman Catholic Church
The Roman Catholic Church is the same as the Catholic Church. a Roman Catholic priest
the Christian Church based in the Vatican and presided over by a pope and an episcopal hierarchy a member of the Roman Catholic Church
Roman Catholic Church
The Roman Rite of the Catholic Church
Roman Catholic Church
That part of the Christian churches in union with the pope in Rome
Roman Catholic Church
The Christian church characterized by an episcopal hierarchy with the pope as its head and belief in seven sacraments and the authority of tradition
Roman Catholic Church
{i} Christian church with the Pope as its head
Roman Catholic.
RC
Roman Catholic.
Roman
Roman Catholic.
papish
Roman Catholics
plural form of Roman Catholic
A Roman Catholic
romist
A Roman Catholic
Romanist
roman catholic

  Heceleme

  ro·man Cath·o·lic

  Türkçe nasıl söylenir

  rōmın käthlîk

  Telaffuz

  /ˈrōmən ˈkaᴛʜlək/ /ˈroʊmən ˈkæθlɪk/

  Etimoloji

  [ rO-'män ] (noun.) 1765. From Roman + Catholic

  Günün kelimesi

  wallah