relating to, or characterized by, craft or skill; dexterous

listen to the pronunciation of relating to, or characterized by, craft or skill; dexterous
İngilizce - Türkçe

relating to, or characterized by, craft or skill; dexterous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crafty
kurnaz

O kurnaz hayvanı yakalamak için mükemmel bir planı oluşturdum. - I have created a perfect plan for capturing that crafty animal.

Sen gerçekten kurnazsın. - You are really crafty.

crafty
dalavereci
crafty
üçkâğıtçı

Almanlar çok üçkâğıtçı. - The Germans are very crafty.

crafty
hilekâr
crafty
kurnazca
crafty
craftiness kurnazlık
crafty
craftily şeytanca
crafty
{s} aldatmakta usta olan, kurnaz, hilekâr, şeytan
crafty
{s} şeytan (Argo)
crafty
{s} tilki gibi (Argo)
crafty
{s} düzenbaz
İngilizce - İngilizce
crafty
relating to, or characterized by, craft or skill; dexterous