regret having done wrong

listen to the pronunciation of regret having done wrong
İngilizce - İngilizce
repent sins
regret having done wrong

  Heceleme

  re·gret ha·ving done wrong

  Türkçe nasıl söylenir

  rıgret hävîng dʌn rông

  Telaffuz

  /rəˈgret ˈhavəɴɢ ˈdən ˈrôɴɢ/ /rəˈɡrɛt ˈhævɪŋ ˈdʌn ˈrɔːŋ/

  Günün kelimesi

  elevenses