regret having done wrong

listen to the pronunciation of regret having done wrong
Englisch - Englisch
repent sins
regret having done wrong

  Silbentrennung

  re·gret ha·ving done wrong

  Türkische aussprache

  rıgret hävîng dʌn rông

  Aussprache

  /rəˈgret ˈhavəɴɢ ˈdən ˈrôɴɢ/ /rəˈɡrɛt ˈhævɪŋ ˈdʌn ˈrɔːŋ/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten