pain in the muscles; muscular rheumatism or neuralgia

listen to the pronunciation of pain in the muscles; muscular rheumatism or neuralgia
İngilizce - Türkçe

pain in the muscles; muscular rheumatism or neuralgia teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

myalgia
kramp
myalgia
kas ağrısı
myalgia
miyalji
myalgia
(Tıp) Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji
myalgia
{i} adale ağrısı
myalgia
kasınç
myalgia
i., tıb. kas ağrısı
İngilizce - İngilizce
myalgia
pain in the muscles; muscular rheumatism or neuralgia