recorded and determined

listen to the pronunciation of recorded and determined
İngilizce - Türkçe
(Kanun) zabıt ve tesbit olunan
recorded and determined

  Heceleme

  recorded and de·ter·mined

  Türkçe nasıl söylenir

  rıkôrdıd ınd dîtırmınd

  Telaffuz

  /rəˈkôrdəd ənd dəˈtərmənd/ /rəˈkɔːrdəd ənd dɪˈtɜrmənd/

  Günün kelimesi

  haboob