recorded and determined

listen to the pronunciation of recorded and determined
Englisch - Türkisch
(Kanun) zabıt ve tesbit olunan
recorded and determined

  Silbentrennung

  recorded and de·ter·mined

  Türkische aussprache

  rıkôrdıd ınd dîtırmınd

  Aussprache

  /rəˈkôrdəd ənd dəˈtərmənd/ /rəˈkɔːrdəd ənd dɪˈtɜrmənd/
Favoriten