read selectively; read only certain passages from a text

listen to the pronunciation of read selectively; read only certain passages from a text
İngilizce - Türkçe

read selectively; read only certain passages from a text teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dip into
bandırmak
dip into
banmak
dip into
göz atmak
dip into
çok masrafa girmek
dip into
gözden geçirmek

Beklenmedik sağlık giderlerini ödemek için tasarruflarımızı gözden geçirmek zorunda kaldık. - We had to dip into our savings in order to pay the unexpected medical expenses.

İngilizce - İngilizce
dip into
read selectively; read only certain passages from a text