read s.o. the riot act

listen to the pronunciation of read s.o. the riot act
İngilizce - Türkçe
{k} birine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek, birini sert bir şekilde azarlamak
read s.o. the riot act