rakam

listen to the pronunciation of rakam
Türkçe - İngilizce
number

Seven is said to be a lucky number. - Yedinin şanslı bir rakam olduğu söylenir.

Is it true that Hungarians hate the number seven? - Macarların yedi rakamından nefret ettiği doğru mu?

figure

Tom is accurate at figures. - Tom rakamlarda hatasızdır.

The figures add up to 230. - Rakamlar 230'a varıyor.

number, figure (containing one or more digits)
(Matematik) cipher
number, figure, numeral, digit
numeral

He learned to write numerals before go to school. - O, okula gitmeden önce rakamları yazmayı öğrendi.

Do you know Roman numerals? - Roma rakamlarını biliyor musun?

digit, numeral
digit

When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence! - Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı!

figure to
rakam hanesi
(Ticaret) digit
rakam içeren sözcükler
(Bilgisayar) words with numbers
rakam rakam
by numbers
rakam tablosu
tabulation
rakam şekilleri
(Bilgisayar) numeral shapes
rakam şifresi
(Ticaret) figure code
ikili rakam
binary digit
anlamlı rakam
significant digit
anlamlı rakam kaybı
significance loss
astronomik rakam
incomprehensibly high figure, astronomical number
en az anı rakam sayısı
(Bilgisayar) min ani digits
en fazla anı rakam sayısı
(Bilgisayar) max ani digits
en fazla dnıs rakam sayısı
(Bilgisayar) max dnis digits
hava savunma acil durum; rakam düzeltme tahsisi; tümen istihkamcı yardımcısı
(Askeri) air defense emergency; assign digit editing
ikili rakam
binary numeral
matbaada formların altına basılan rakam
signature mark
normal rakam
(Bilgisayar) arabic number
on kez tekrarlanan rakam
decuple
onbeş sıfırlı rakam
quadrillion
onlu rakam
decimal digit
reel rakam
(Ticaret) real account
resmi rakam
official figure
tek haneli rakam
digit
toparlak sayı/rakam
round figure, round number
yirmi dört sıfırlı rakam
quadrillion
yuvarlak rakam
round sum
yuvarlak rakam
round number
rakam