radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion

listen to the pronunciation of radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion
İngilizce - Türkçe

radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fallout
{i} nükleer atık
fallout
(Askeri) Serpinti (nükleer)
fallout
{i} döküntü
fallout
(Fizik) radyoaktif kalıntı
fallout
nükleer bir patlama nedeniyle havaya yayılan radyoaktif madde
fallout
atom bombası serpintileri
fallout
nükleer bir patlama sonucu meydana gelen radyoaktif zerrelerin atmosferde aşağı doğru inmesi
fallout
{i} atık
fallout
{i} yan ürün
fallout
{i} radyoaktif serpinti
İngilizce - İngilizce
fallout
radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion

  Heceleme

  ra·di·o·ac·tive de·bris that Falls to earth af·ter a nu·cle·ar ex·plo·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  reydiōäktîv dıbri dhıt fôlz tı ırth äftır ı nukliır îksplōjın

  Telaffuz

  /ˌrādēōˈaktəv dəˈbrē ᴛʜət ˈfôlz tə ˈərᴛʜ ˈaftər ə ˈno͞oklēər əkˈsplōᴢʜən/ /ˌreɪdiːoʊˈæktɪv dəˈbriː ðət ˈfɔːlz tə ˈɜrθ ˈæftɜr ə ˈnuːkliːɜr ɪkˈsploʊʒən/

  Günün kelimesi

  horrent