radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion

listen to the pronunciation of radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion
Englisch - Türkisch

Definition von radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion im Englisch Türkisch wörterbuch

fallout
{i} nükleer atık
fallout
(Askeri) Serpinti (nükleer)
fallout
{i} döküntü
fallout
(Fizik) radyoaktif kalıntı
fallout
nükleer bir patlama nedeniyle havaya yayılan radyoaktif madde
fallout
atom bombası serpintileri
fallout
nükleer bir patlama sonucu meydana gelen radyoaktif zerrelerin atmosferde aşağı doğru inmesi
fallout
{i} atık
fallout
{i} yan ürün
fallout
{i} radyoaktif serpinti
Englisch - Englisch
fallout
radioactive debris that falls to earth after a nuclear explosion

  Silbentrennung

  ra·di·o·ac·tive de·bris that Falls to earth af·ter a nu·cle·ar ex·plo·sion

  Türkische aussprache

  reydiōäktîv dıbri dhıt fôlz tı ırth äftır ı nukliır îksplōjın

  Aussprache

  /ˌrādēōˈaktəv dəˈbrē ᴛʜət ˈfôlz tə ˈərᴛʜ ˈaftər ə ˈno͞oklēər əkˈsplōᴢʜən/ /ˌreɪdiːoʊˈæktɪv dəˈbriː ðət ˈfɔːlz tə ˈɜrθ ˈæftɜr ə ˈnuːkliːɜr ɪkˈsploʊʒən/

  Wort des Tages

  fugleman
Favoriten