putting an end to the activity or existence of

listen to the pronunciation of putting an end to the activity or existence of
İngilizce - Türkçe

putting an end to the activity or existence of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

suppression
{i} baskı

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

suppression
(Dilbilim) dışlama
suppression
bastın
suppression
zulüm
suppression
zapt etme
putting an end
son verme
suppression
{i} durdurma
suppression
{i} (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklama
suppression
{i} gizleme
suppression
{i} gizli tutma
suppression
(Biyoloji) supresyon
suppression
{i} önleme
suppression
{i} bastırma, durdurma; yok etme
suppression
{i} bastırma
suppression
{i} ruhb. (bilinçli olarak) (duyguyu/isteği)
suppression
{i} kesme
suppression
{i} tutma
suppression
örtbas etme/bastırma
İngilizce - İngilizce
suppression
putting an end to the activity or existence of

  Heceleme

  put·ting an end to the ac·ti·vi·ty or ex·ist·ence of

  Türkçe nasıl söylenir

  pûtîng ın end tı dhi äktîvıti ır egzîstıns ıv

  Telaffuz

  /ˈpo͝otəɴɢ ən ˈend tə ᴛʜē akˈtəvətē ər egˈzəstəns əv/ /ˈpʊtɪŋ ən ˈɛnd tə ðiː ækˈtɪvətiː ɜr ɛɡˈzɪstəns əv/

  Günün kelimesi

  neanderthal