put to a test, examine

listen to the pronunciation of put to a test, examine
İngilizce - Türkçe

put to a test, examine teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

try out
denemek

Bu yeni modeli satın almadan önce denemek istiyorum. - I'd like to try out this new model before I buy it.

Yeni sörf tahtasını denemek için sabırsızlanıyordu. - He couldn't wait to try out his new surfboard.

try out
deneyden geçirmek
try out
dene

Tom okul futbol takımı için deneyeceğini söyledi. - Tom said he was going to try out for his school soccer team.

Yeni sörf tahtasını denemek için sabırsızlanıyordu. - He couldn't wait to try out his new surfboard.

try out
düzeltmek
try out
tasfiye etmek
try out
(birini/bir şeyi) denemek
try out
düzlemek (tahta vb.)
İngilizce - İngilizce
{f} try out
put to a test, examine