protocol on existing types of conventional armaments and equipment

listen to the pronunciation of protocol on existing types of conventional armaments and equipment
İngilizce - Türkçe

protocol on existing types of conventional armaments and equipment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

poet
şair

O,bir parça şairdi ve romantik şiirler yazardı. - He was something of a poet and used to write romantic poems.

İngiltere şairleriyle gurur duyar. - England is proud of her poets.

poet
ozan
poet
{i} romantik

Şair Keats, Romantik okula aittir. - The poet Keats belongs to the Romantic school.

O,bir parça şairdi ve romantik şiirler yazardı. - He was something of a poet and used to write romantic poems.

poet
{i} duygulu kimse
İngilizce - İngilizce
poet
protocol on existing types of conventional armaments and equipment

  Heceleme

  pro·to·col on existing types of con·ven·tion·al armaments and e·quip·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  prōtıkôl ôn îgzîstîng tayps ıv kınvenşınıl ärmımınts ınd îkwîpmınt

  Telaffuz

  /ˈprōtəˌkôl ˈôn əgˈzəstəɴɢ ˈtīps əv kənˈvensʜənəl ˈärməmənts ənd əˈkwəpmənt/ /ˈproʊtəˌkɔːl ˈɔːn ɪɡˈzɪstɪŋ ˈtaɪps əv kənˈvɛnʃənəl ˈɑːrməmənts ənd ɪˈkwɪpmənt/

  Günün kelimesi

  vatic