protocol on existing types of conventional armaments and equipment

listen to the pronunciation of protocol on existing types of conventional armaments and equipment
Englisch - Türkisch

Definition von protocol on existing types of conventional armaments and equipment im Englisch Türkisch wörterbuch

poet
şair

O seçkin bir şairdir. - She is an outstanding poet.

O,bir parça şairdi ve romantik şiirler yazardı. - He was something of a poet and used to write romantic poems.

poet
ozan
poet
{i} romantik

Şair Keats, Romantik okula aittir. - The poet Keats belongs to the Romantic school.

O,bir parça şairdi ve romantik şiirler yazardı. - He was something of a poet and used to write romantic poems.

poet
{i} duygulu kimse
Englisch - Englisch
poet
protocol on existing types of conventional armaments and equipment

  Silbentrennung

  pro·to·col on existing types of con·ven·tion·al armaments and e·quip·ment

  Türkische aussprache

  prōtıkôl ôn îgzîstîng tayps ıv kınvenşınıl ärmımınts ınd îkwîpmınt

  Aussprache

  /ˈprōtəˌkôl ˈôn əgˈzəstəɴɢ ˈtīps əv kənˈvensʜənəl ˈärməmənts ənd əˈkwəpmənt/ /ˈproʊtəˌkɔːl ˈɔːn ɪɡˈzɪstɪŋ ˈtaɪps əv kənˈvɛnʃənəl ˈɑːrməmənts ənd ɪˈkwɪpmənt/

  Wort des Tages

  vatic
Favoriten