koğuş

listen to the pronunciation of koğuş
Türkçe - İngilizce
ward

If you really have free time, read a book. Borrow one from the ward library. - Eğer gerçekten boş zamanın varsa, bir kitap oku. Koğuş kütüphanesinden bir tane ödünç al.

dormitory
any large room sleeping many people; dormitory; (hospital) ward
dorm
large room; dormitory, dorm; ward
large room
(Kanun) wing
koğuş borusu
tattoo
koğuş hemşiresi
ward sister
Türkçe - Türkçe
Kışla, okul, tutukevi, hastane gibi kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı ya da barındığı büyük oda
Kışla, okul, tutuk evi, hastane gibi kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda
Osmanlı Devletinde devşirilen çocuklara acemi ocağında eğitim ve öğretimin verildiği, birbirini izleyen yedi oda
koğuş