proleterya

listen to the pronunciation of proleterya
Türkçe - İngilizce
proletariat
working class
proletarya
proletariat
proletarya
the proletariat
proletarya
proletariate
Türkçe - Türkçe
Proletarya (Latince proles (dol) kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir. İlk olarak oğullarından başka mali olmayan insanları tanımlamak için kullanılan aşağılayıcı bir kelime iken, Karl Marxtan sonra işçi sınıfını tanımlamak için kullanılan sosyolojik bir terim halini almıştır
proletarya
Çalışanların oluşturduğu sosyal topluluk
proletarya
Emekçi topluluğu
proletarya
ücretle çalışan sınıftan, emekçi
proleterya