proletarya

listen to the pronunciation of proletarya
Türkçe - İngilizce
proletariat
the proletariat
proletariate
proleterya
proletariat
proleterya
working class
lümpen proletarya
lumpen proletariat
Türkçe - Türkçe
Çalışanların oluşturduğu sosyal topluluk
Emekçi topluluğu
ücretle çalışan sınıftan, emekçi
proleterya
Proletarya (Latince proles (dol) kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir. İlk olarak oğullarından başka mali olmayan insanları tanımlamak için kullanılan aşağılayıcı bir kelime iken, Karl Marxtan sonra işçi sınıfını tanımlamak için kullanılan sosyolojik bir terim halini almıştır
proletarya