process of rendering insusceptible to a disease (also immunisation)

listen to the pronunciation of process of rendering insusceptible to a disease (also immunisation)
İngilizce - Türkçe

process of rendering insusceptible to a disease (also immunisation) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

immunization
(Askeri) BAĞIŞIKLIK: İnsan ve hayvanların bulaşıcı hastalıklardan muafiyetini sağlama. Bak. "booster dose"
immunization
{i} aşılama
immunization
aşı

Bir aşı belgeniz varsa lütfen onu gelirken getirin. - If you have a certificate of immunization, please bring it when you come.

immunization
bağışık kılma
immunization
(Tıp) Bağışıklılaştırma, bağışıklık meydana getirme
immunization
{i} bağışıklık kazandırma
immunization
bağışıklama
immunization
(Diş Hekimliği) bağışıklık sağlama işlemi
İngilizce - İngilizce
{i} immunization
process of rendering insusceptible to a disease (also immunisation)