presume on

listen to the pronunciation of presume on
İngilizce - Türkçe
sömürmek
suiistimal etmek
çıkarı için kullanmak
yüzgöz olmak
kötüye kullanmak
presume on