presume on

listen to the pronunciation of presume on
Englisch - Türkisch
sömürmek
suiistimal etmek
çıkarı için kullanmak
yüzgöz olmak
kötüye kullanmak
presume on
Favoriten