positive integer, without fractional part

listen to the pronunciation of positive integer, without fractional part
İngilizce - Türkçe

positive integer, without fractional part teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

whole number
Tam sayı

İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır. - Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers.

whole number
(Bilgisayar) tüm sayı
whole number
tamsayı
whole number
mat. tamsayı
İngilizce - İngilizce
whole number
positive integer, without fractional part