police officer

listen to the pronunciation of police officer
İngilizce - Türkçe
polis memuru

O bir polis memuru oldu. - He became a police officer.

Noktada on polis memuru vardı. - There were ten police officers on the spot.

sakçı memuru
(Askeri) TEMİZLİK SUBAYI: Bir ordugah mevkii veya garnizonu temiz ve derli toplu tutmak üzere komutan tarafından görevlendirilmiş subay,. Bu terimi, askeri inzibat subayı anlamına gelen (military police officer) ile karıştırmamalıdır
polis

O bir polis memuru oldu. - He became a police officer.

Noktada on polis memuru vardı. - There were ten police officers on the spot.

cop
{i} polis memuru

Bir polis memuru olduğunu Tom'a söyleme. - Don't tell Tom you're a cop.

cop
{i} konik iplik yumağı
cop
{i} tutuklama
cop
kops
cop
performans katsayısı
cop
yumak
cop
sakçı
cop
aynasız
a police officer
Bir polis memuru
copper, police officer (derogatory)
bakır, polis memuru (aşağılayıcı)
copper, police officer (slang)
bakır, polis memuru (argo)
police officers
polisler
cop
konik iplik yumağ
cop
(fiil) yakalamak; enselemek; çalmak; aşırmak
cop
{f} çalmak
cop
oyunbozanlık etmek
cop
{f} enselemek
cop
cop yakala
cop
cop out argo çekilmek
cop
{i} polis

Buradan ayrılıyoruz. Polisler geliyor. - We're getting out of here. The cops are coming.

Polisler Tom'un kim olduğunu biliyor. - The cops know who Tom is.

cop
i., k.dili. polis, aynasız
cop
(Tekstil) kops, masura Açıklama: Kops; masuranın fitil ile dolmuş halinin ismidir
cop
f aşırmak
İngilizce - İngilizce
police officer