plural form of heat engine

listen to the pronunciation of plural form of heat engine
İngilizce - İngilizce
heat engines
plural form of heat engine

  Heceleme

  plu·ral form of heat en·gine

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv hit encın

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhēt ˈenʤən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhiːt ˈɛnʤən/

  Günün kelimesi

  barratry