play with

listen to the pronunciation of play with
İngilizce - Türkçe
oynamak

Arkadaşlarınla oynamak için favori oyunun nedir? - What's your favorite game to play with friends?

Benim oynamak için hiç arkadaşım yok. - I have no friends to play with.

karıştırmak
kandırmak
ile oynamak

Tom köpekleri ile oynamaktan hoşlanır. - Tom likes to play with his dogs.

Hanuka bayramı sırasında dört taraflı dönen top ile oynamak gelenekseldir. - During the feast of Hanukkah it is customary to play with a four sided dreidel.

(deyim) play with sth. düşünmek
oynaşmak
ellemek
play with

  Türkçe nasıl söylenir

  pley wîdh

  Telaffuz

  /ˈplā wəᴛʜ/ /ˈpleɪ wɪð/

  Etimoloji

  [ 'plA ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English plega; akin to Old English plegan to play, Middle Dutch pleyen.

  Videolar

  ... We also have a number of [email protected] devices available for you to play with in ...
  ... that I play with in this book is called desirable difficulty. ...

  Günün kelimesi

  calvary