pile it on

listen to the pronunciation of pile it on
İngilizce - Türkçe
abartmak
şişirmek
exaggerate
{f} abartmak

Erken kalkma alışkanlığının önemini abartmak imkansızdır. - It is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.

Eğitimin önemini abartmak imkansız. - It is impossible to exaggerate the importance of education.

exaggerate
{f} ileri gitmek
exaggerate
{f} abartılı konuşmak
exaggerate
abart

Tom abartma eğilimindedir. - Tom tends to exaggerate.

Onu harfi harfine almayın. O abartma eğilimindedir. - Don't take it literally. He is inclined to exaggerate.

exaggerate
(Tıp) Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek
exaggerate
{f} aşırıya kaçmak
exaggerate
mübalağa
exaggerate
büyütme
exaggerate
(Tıp) egzajere
exaggerate
(Argo) bokunu çıkarmak
exaggerate
abartma

Tahrikçi önemsiz konuları abartma eğilimindedir. - The agitator is inclined to exaggerate trivial matters.

Onu harfi harfine almayın. O abartma eğilimindedir. - Don't take it literally. He is inclined to exaggerate.

exaggerate
ballandırmak
exaggerate
aşırılık
exaggerate
{f} şişirmek
exaggerate
{f} büyütmek
exaggerate
artırmak
pile on
üşüşmek
exaggerate
{f} abartmak, mübalağa etmek
pile on
(deyim) pile sth.on [kd] abartmak,sisrmek,siddetini artirmak
pile on
yığmak
pile on
üst üste koymak
pile on
(Fiili Deyim ) giderek çoğalmak
pile on
tepeleme doldurmak
İngilizce - İngilizce
exaggerate
pile it on