permission to have access to sensitive or secret documents or other information

listen to the pronunciation of permission to have access to sensitive or secret documents or other information
İngilizce - Türkçe

permission to have access to sensitive or secret documents or other information teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

clearance
(Biyokimya) atılım
clearance
aralık
clearance
(Fizyoloji,Tıp) klirens
clearance
(Havacılık) kalkış izni
clearance
(Havacılık) ayrım
clearance
ölü hacim
clearance
temizleme
clearance
açıklık yer
clearance
(Spor) Oyunda topu tehlike bölgesinden uzaklaştırma
clearance
{i} açma
clearance
(Nükleer Bilimler) temizleme, serbest bırakma
clearance
(isim) temizleme, açma; açıklık; tasfiye; boşluk, limandan ayrılma izni; ödeme, tasfiye satışı, mevsim sonu satışı, gümrük belgesi
clearance
(Avrupa Birliği) gümrük makbuzu; gümrükleme, tasfiye
clearance
{i} ödeme
clearance
{i} açıklık
clearance
(İnşaat) boşluk, açıklık
clearance
{i} tasfiye satışı

Onlar bir tasfiye satışı düzenliyorlar. - They're holding a clearance sale.

Tom o bir çift ayakkabıyı tasfiye satışında aldı. - Tom bought that pair of shoes at a clearance sale.

clearance
sayışma
İngilizce - İngilizce
clearance
permission to have access to sensitive or secret documents or other information

  Heceleme

  per·mis·sion to have ac·cess to sen·si·tive or se·cret documents or oth·er in·for·ma·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  pırmîşın tı häv äkses tı sensıtîv ır sikrıt däkyumınts ır ʌdhır înfôrmeyşın

  Telaffuz

  /pərˈməsʜən tə ˈhav ˈakˌses tə ˈsensətəv ər ˈsēkrət ˈdäkyo͞omənts ər ˈəᴛʜər ənˈfôrˈmāsʜən/ /pɜrˈmɪʃən tə ˈhæv ˈækˌsɛs tə ˈsɛnsətɪv ɜr ˈsiːkrət ˈdɑːkjuːmənts ɜr ˈʌðɜr ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Günün kelimesi

  hemidemisemiquaver