perhiz

listen to the pronunciation of perhiz
Türkçe - Türkçe
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ gibi bazı yiyecekleri yemeden tuttukları oruç
rejim
diyet
riyazet
PERHİZ
(Osmanlı Dönemi) Vücuda zararlı ve tıbben muzır; ve dinen, zevk veren şeylerden sakınmak
PERHİZ
(Osmanlı Dönemi) f. Sakınmak, çekinmek
PERHİZ
(Osmanlı Dönemi) Hastalıkta bazı yiyecek ve içeceklerden sakınmak
perhiz teorisi
(Bilim, İlim) İmsak/perhiz teorisi: N.W.Senior tarafından faize ilişkin olarak geliştirilen teori. Teoriye göre faiz, paranın kullanımından dolayısıyla vereceği tatminden ve vazgeçmenin bir karşılığıdır. Sermaye birikiminin özünde fedakarlık vardır. Bu nedenle sermayenin, bu fedakarlığı örtecek pozitif bir geliri elde etmesi gerekir. Seniorun görüºünü bir bakima faizin ve sermayedarlığın meşruluğunu savunma yolunda atılmış bir adım olarak gören sosyalist yazarlar, bu görüşe şiddetle saldırmışlardır. Lassale, perhiz teorisini, zengin iş adamlarının ve para babalarının katlandıkları mahrimeyiten (!) karşılığını köşe başına mendil serip dilenmelerine benzeterek, oldukça alaylı ve iğneli bir dille teoriyi eleştirmiştir. Sonraları Cassel, faizi beklemenin bedeli, Keynes ise likitide tercihinden vazgeçmenin karşılığı olarak açıklamış, Seniorun faiz teorisi, faizi bir haz veya kolaylığı ertelemenin bedeli olarak açıklayan görüşlerin ilk halkasını oluşturmuştur
perhiz