pay for something before receiving it

listen to the pronunciation of pay for something before receiving it
İngilizce - İngilizce
prepay
pay for something before receiving it

  Heceleme

  pay for some·thing be·fore re·cei·ving it

  Türkçe nasıl söylenir

  pey fôr sʌmthîng bîfôr risivîng ît

  Telaffuz

  /ˈpā ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ bəˈfôr rēˈsēvəɴɢ ət/ /ˈpeɪ ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ bɪˈfɔːr riːˈsiːvɪŋ ɪt/

  Günün kelimesi

  decubitis