past of admit

listen to the pronunciation of past of admit
İngilizce - Türkçe

past of admit teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

admitted
(Kanun) ikrar edilmiş
admitted
kabul edilen

Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilen 31'inci eyaletti. - California was the 31st state admitted to the United States.

admitted
{f} kabul et

Tom Mary'nin söylediğinin doğru olduğunu kabul etti. - Tom admitted that what Mary said was true.

Tom Mary'yi öldürdüğünü kabul etti. - Tom admitted that he murdered Mary.

admitted
kabul etti

Herkes dünyanın bir küre olduğunu kabul etti. - Everyone admitted that the earth is a sphere.

Tom hatasını kabul etti. - Tom admitted his mistake.

admitted
{s} kabul edilmiş
admitted
admit içeri al/itiraf et
admitted
{s} herkesçe bilinen

Çocuklar herkesçe bilinen değil. - Children are not admitted.

İngilizce - İngilizce
admitted
past of admit