part of a bed, window or fortification

listen to the pronunciation of part of a bed, window or fortification
İngilizce - Türkçe

part of a bed, window or fortification teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

curtain
perde

Annem bu perdeyi seçti. - Mother chose this curtain.

Mor bir halı bu kırmızı perde ile gitmeyecek. - A purple carpet will not go with this red curtain.

curtain
{i} alkışlarla tekrar sahneye çağırma
curtain
{i} perde kapanış sözü
curtain
{f} perdelemek
curtain
{f} perdeyi kapatmak
curtain
(Havacılık) hava perdesi
curtain
örtmek
curtain
perde,v.perde tak: n.perde
curtain
{i} bölme
curtain
{f} perde tak
curtain
tiyatro perdesi
curtain
argo mahvolma
curtain
dili yalnızken kadının kocasını haşlaması
curtain
curtain raiser programın il
curtain
ölüm
curtain
curtain call tiyatro perde kapandıktan sonra alkışlarla tekrar sahneye çağırma
İngilizce - İngilizce
{n} curtain
part of a bed, window or fortification