ciddi bir eseri veya olayı alaya alarak güldürme amacı güden komedi türü

listen to the pronunciation of ciddi bir eseri veya olayı alaya alarak güldürme amacı güden komedi türü
Türkçe - Türkçe
parodi
ciddi bir eseri veya olayı alaya alarak güldürme amacı güden komedi türü

    Heceleme

    cid·di bir e·se·ri ve·ya o·la·yı a·la·ya a·la·rak gül·dür·me a·ma·cı gü·den ko·me·di tü·rü

    Günün kelimesi

    dystopia