pareunia

listen to the pronunciation of pareunia
İngilizce - Türkçe
(Tıp) Dementia paralytic gösteren
(Tıp) Birleşme, cinsel ilişki.1. Hafif felç ile ilgili
(Tıp) Dementia paralytica ile ilgili
(Tıp) Hafif felç gösteren, hafif felçli
sexual intercourse
cinsel birleşme
sexual intercourse
ilişki

O ve Tom ilk cinsel ilişkilerine girdiğinde Mary orgasm olmadı. - Mary did not climax when she and Tom had their first sexual intercourse.

Ebeveynlik Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, korunmasız cinsel ilişkiye giren gençlerin yüzdesi artıyor. - According to a study conducted by the Parenthood Foundation, the percentage of young people having unprotected sexual intercourse is on the rise.

İngilizce - İngilizce
sexual intercourse
pareunia