paralel olarak

listen to the pronunciation of paralel olarak
Türkçe - İngilizce
in parallel

The practice of male circumcision is ancient and developed in parallel amongst different cultures. - Erkek sünnetinin uygulaması farklı kültürler arasında paralel olarak gelişmiştir.

correspondingly
in paralel with
parallelly
paralel olarak dizmek
echelon
paralel olarak