outlook, attitude, viewpoint

listen to the pronunciation of outlook, attitude, viewpoint
İngilizce - Türkçe

outlook, attitude, viewpoint teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

point of view
bakış açısı

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz. - We should consider the problem from a child's point of view.

point of view
görüş açısı
point of view
noktainazar
point of view
bakım
point of view
görüş

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

point of view
Nokta-i nazar
İngilizce - İngilizce
{i} point of view
outlook, attitude, viewpoint