orta büyüklükte, eti sevilen bir cins göçebe ördek, bozkır tavuğu (querquedula)

listen to the pronunciation of orta büyüklükte, eti sevilen bir cins göçebe ördek, bozkır tavuğu (querquedula)
Türkçe - Türkçe
bağırtlak
orta büyüklükte, eti sevilen bir cins göçebe ördek, bozkır tavuğu (querquedula)

    Heceleme

    or·ta bü·yük·lük·te, e·ti se·vi·len bir cins gö·çe·be ör·dek, boz·kır ta·vu·ğu (qu·er·qu·e·du·la)

    Günün kelimesi

    jimjams