ordnance

listen to the pronunciation of ordnance
İngilizce - Türkçe
ordu donatım
ordu donatım malzemesi
{i} ağır toplar
askeri gereç/top
{i} savaş gereçleri
askeri gereç ve silahlar dairesi
ağır çaplı toplar
(Askeri) ORDU DONATIM MALZEMESİ: Bombalar, silah ve cephane, aydınlatma fişekleri, sis maddeleri, napalm bombaları gibi patlayıcılar, kimyasal maddeler, fişek ve ilgili maddeler
(Askeri) Savaş gereçleri, ordanatım
{i} ordonat
ordudonatım
ordnance officer
ordudonatım subayı
ordnance map
mühimmatın haritası
ordnance sheet
mühimmatın levha
ordnance corps
(Askeri) ORDUDONATIM SINIFI, ORDUDONATIM TEŞKİLATI: Ordunun, ordudonatım sınıfına ait plan ve proje, imal, deneme ve ikmal işlerine bakan bir sınıfı. Bu sınıf; silah, mühimmat, hedef, zırhlı ve tırtıllı araçlar, top tevcih ve ateşleme cihazları ve bunlara benzer malzemeleri temin eder. Aynı zamanda, bu gibi malzemenin plan ve projeye, imal deneme depolama ve dağıtım işlerini yapan cephanelik ve depoları idare eder. Buna kısaca (ordnance) da denir
ordnance corps
(Askeri) Ordu donatım sınıfı, teşkilatı
ordnance depot
cephanelik
ordnance depot
(Askeri) ORDUDONATIM DEPOSU: Ordudonatım sınıfı tarafından verilen silah, cephane ve teçhizat gibi yedek stok malzemeyi muhafaza eden depo
ordnance depot
askeri malzeme deposu
ordnance field service
(Askeri) ORDUDONATIM SAHRA HİZMETİ: Ordudonatım teşkilatında, ordudonatım malzemesinin ikmal denetleme, onarım ve ayarını yapan bir bölüm
ordnance material
(Askeri) ORDUDONATIM HARP MALZEMESİ; ORDUDONATIM MALZEMESİ: Proje, depolama ve dağıtımından Ordudonatım Sınıfının sorumlu olduğu her çeşit silah, cephane, ateş kontrol ve idare aletleri ve her çeşit diğer malzeme
ordnance officer
topçu subayı
ordnance officer
ordu donatım subayı
ordnance officer
(Askeri) ORDUDONATIM SUBAYI: Düşmandan ele geçirilen malzemenin kullanılır hale getirilmesi de dahil, ordudonatım bakımı, mühimmatı ve genel ikmalinin idaresinden sorumlu subay
ordnance plan
(Askeri) ORDUDONATIM PLANI: Genel olarak, ordudonatım subayı tarafından, ordudonatım faaliyetleri hakkında komutan için hazırlanan teferruatlı rapor. Bu plan; ordudonatım birliklerinin kullanılışı hakkında özel talimatı ihtiva eder. Bu planda; ordudonatım bakımı, mühimmatı, genel ikmali ve düşmandan ele geçirilen malzemenin kullanılabilir hale getirilmesi gibi hususlar ele alınır
ordnance property
(Askeri) ORDUDONATIM MALI: Kullanılması, depolanması, dağıtılması, bakım ve kontrolü için Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından Ordudonatım sınıfına tahsis edilen her nevi devlet malı
ordnance school
(Askeri) ORDUDONATIM OKULU: Ordudonatım malzemesinin bakım ve kullanılması hakkında eğitim sağlayan ve bilgi veren sınıf okulu. Bu okul, kıta hizmetinde kullanılmak üzere öğretmen ve bu sınıfta görev alacak personel yetiştirir
ordnance service
(Askeri) ORDUDONATIM HİZMETİ: Ordudonatım teşkilatının, bir komutanlığa bağlı müessese ve birlikleri
ordnance staff officer
(Askeri) ORDUDONATIM KARARGAH SUBAYI; ORDUDONATIM ŞUBE MÜDÜRÜ: Bak. " ordnance officer "
ordnance stores
(Askeri) ORDUDONATIM ANA MALZEMESİ: Ordudonatım mal veya malzemesinin plan ve proje, imalat, deneme, muhafaza ve revizyonu için, ordudonatım sınıfı tarafından kullanılan malzeme ve her türlü madde
ordnance supplies
(Askeri) ORDUDONATIM İKMAL MADDELERİ: Depolama, dağıtım ve bakım için ordudonatım sınıfına tahsis edilen askeri ikmal maddeleri. Bu maddeler, ordudonatım sınıfına tahsis edilen bütün ham maddeler ile imal edilmiş malzeme ve parçalardan meydana gelir
ordnance troops
(Askeri) ORDUDONATIM KITALARI: Ordudonatım bakımı, ikmali veya teknik hizmetini sağlamak üzere, taktik bir birliğe tahsis edilen veya birlik emrine verilen, teknik şekilde yetiştirilmiş kıtalar. Bu kıtalar; ordudonatım malzemesinin kullanılması, bakımı ve ayarlanması konusunda birliğe öğretim de gösterirler
artillery
(Askeri) topçu birliği
artillery
toplar
explosive ordnance
(Askeri) patlayıcı madde
live ordnance
(Askeri) hakiki mühimmat
military supplies
(Askeri) askeri teçhizat
artillery
top
artillery
ağır silah

Askerlerin ağır silahları vardı. - The soldiers had artillery.

artillery
Topçu
plural of ordnance
mühimmat çoğul
allied ordnance publications
(Askeri) MÜTTEFİK ORDU DONATIM YAYINLARI
artillery
top gibi büyük harp siIâhları ağır silâhlar
artillery
(Askeri) TOP: Elverişli kaide veya kundak üzerine yerleştirilmiş top veya füze rampalarından ibaret, mermi atan komple bir silah. Ayrıca bakınız: "gun"
artillery
{i} topçu sınıfı
artillery
{i} toplar, (top gibi) ağır silahlar
artillery
topçu birliği/top
artillery
{i} ağır silahlar

Askerlerin ağır silahları vardı. - The soldiers had artillery.

artillery
artilleryman topçu neferi
aviation ordnance safety supervisor
(Askeri) havacılık ordonat emniyet amiri
chief of ordnance, the
(Askeri) ORDU DONATIM DAİRESİ BAŞKANI: Ordu donatım sınıfının idari ve teknik başkanlığını yapan subay
explosive ordnance
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİ: Patlayıcılar, nükleer fizyon ve fizyon malzemesi, biyolojik ve kimyasal maddeler bulunan tüm cephane. Buna bombalar ve savaş başlıkları, güdümlü ve balistik füzeler, topçu silahları, havan, roket ve hafif silahların cephaneleri, tüm mayınlar, torpidolar ve su bombaları, imha edici patlayıcı maddeler, aydınlatıcılar, bomba demetleri ve tevzi ediciler, hartuç ve sevk barutu ile çalışan aygıtlar, gizli ve hemen yapılabilen patlayıcı aygıtlar ve mahiyet itibariyle patlayıcı olan tüm benzer veya ilgili maddeler dahildir
explosive ordnance disposal
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİNİN İMHASI VEYA ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ: Henüz patlamamış patlayıcı ordudonatım malzemesinin tespit edilmesi, tanımlanması, saha değerlendirmesi, emniyetli hale getirilmesi, toplanması ve nihai imhası. Ayrıca, normal olarak imha işine tayin edilen personelin bazı patlayıcı ordudonatım malzemesini imha etmeye imkan ve kabiliyeti yetmezse bu hasar görmüş veya bozulmuş patlayıcı ordudonatım malzemesinin emniyetli hale getirilmesi ve/veya imha edilmesi de buna dahil edilebilir
explosive ordnance disposal
(Askeri) patlayıcı malzemenin imhası
explosive ordnance disposal
(Askeri) patlayıcıları etkisiz hale getirme
explosive ordnance disposal
(Askeri) patlayıcı madde imhası
explosive ordnance disposal badge
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MADDELERİ SON İŞLEM BRÖVESİ: Patlayıcı ordudonatım maddeleri ile ilgili bir öğretim kursunun bitirildiğini bu işle ilgili askeri meslek ihtisası kazanıldığını ve patlayıcı ordudonatım maddeleri son işlem personeli görevinin iyi bir şekilde yerine getirildiğini gösteren madeni bröve, nezaretçi ve uzman olarak iki sınıftır
explosive ordnance disposal incident
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİ İMHA HALİ/ OLAYI: Çalışmalar, tesisler, personel veya malzeme için tehlike arz eden patlamamış veya hasar görmüş patlayıcı ordudonatım malzemesinin şüphelenilen veya tespit edilen mevcudiyeti. Bu tanıma dahil edilmeyenler, yüksek derecede patlayıcı, malzemenin imhası, teknik hizmet montaj çalışmaları ve mayın ya da tahrip maddelerinin yerleştirilmesinde oluşacak kaza ile ateşlenme durumları veya diğer durumlardır
explosive ordnance disposal procedures
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MADDELERİNİ İMHA YÖNTEMLERİ/AMELİYELERİ: Bir patlayıcı ordudonatım malzemesi imha durumuyla ilgili patlayıcı ordudonatım maddesi veya herhangi tehlikeli malzemeye yaklaşma, teşhis etme, emniyetli hale getirme, toplama ve nihai imha için patlayıcı ordudonatım maddesi imha personeli tarafından takip edilen özel yollar ve yöntemler
explosive ordnance disposal unit
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİ İMHA BİRLİĞİ: Patlayıcı ordudonatım maddelerinde (bomba, mayın, mermi veya bubi tuzağı) emniyeti sağlayan, bu gibi ordudonatım malzemesi hakkında istihbarat raporu düzenleyen ve emniyetle kaldırılmalarına nezaret eden, özel surette yetiştirilmiş ve teçhiz edilmiş personel. Buna Deniz'de kısaca EOD birliği denir
explosive ordnance reconnaissance
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MADDESİ KEŞFİ/TANINMASI: Daha sonraki işlemleri saptamak için patlayıcı ordudonatım maddesi keşif uzmanları tarafından şüphelenilen henüz patlamamış patlayıcı ordudonatım maddesinin araştırılması, tespit edilmesi, yerinin belirlenmesi, işaretlenmesi ilk tanımının yapılması ve rapor edilmesini içeren keşif
gunnery officer's ordnance school
(Askeri) DENİZ TOPÇU EĞİTİM OKULU: Deniz topçuluğu sahasında eğitim ve öğretim yapan deniz sınıf okulu
naval ordnance
(Askeri) deniz kuvvetleri ordudonatım
naval ordnance station
(Askeri) deniz kuvvetleri ordudonatım istasyonu
nuclear ordnance items
(Askeri) NÜKLEER ORDUDONATIM MADDELERİ: Model bakımından nükleer silah programlarına ait komple malzeme, teçhizat, ana parça ve parçalar
observation post; operational publication (USN); ordnance pamphlet
(Askeri) gözetleme noktası/yeri; harekat yayımı (Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri (USN) ); ordu donatım el kitabı
unexploded explosive ordnance
(Askeri) PATLAMAMIŞ; PATLAYICI ORDU DONATIM MADDESİ: Harekata, tesislere, personel veya malzemeye zarar vermek üzere kapsülü ve tapası takılmış, kurulmuş veya diğer bir şekilde faaliyete hazırlanmış ve ateşlenmiş, fırlatılmış, atılmış veya yerleştirilmiş ancak bir bozukluk, personel hatası veya diğer nedenlerle patlamamış ordudonatım malzemesi
unexploded explosive ordnance; unexploded ordnance
(Askeri) patlamamış patlayıcı madde; patlamamış madde V
İngilizce - İngilizce
military equipment, especially weapons and ammunition
artillery
a general name for all kinds of weapons and their appliances used in war
{n} cannon, artillery, mortars
military supplies
A military weapon or item of destruction (e g bullets) (See military ordinance location)
large but transportable armament
Explosives, chemicals, pyrotechnics, and similar stores, e g , bombs, missiles, guns and ammunition, flares, and associated support equipment
aircraft weapons load
weapons of all kinds, including heavy artillery, and associated ammunition
Pyrotecnic or explosive devices
Having to do with the care of artillery, small arms & ammunition
Ordnance refers to military supplies, especially weapons. a team clearing an area littered with unexploded ordnance
Heavy weapons of warfare; cannon, or great guns, mortars, and howitzers; artillery; sometimes, a general term for all weapons and appliances used in war
military weapons and equipment, as in: The ordnance was stored in bunkers near the airfield
{i} military force responsible for dealing with ammunitions (purchase, storage, and distribution); artillery; weaponry
military supplies including weapons, ammunition, combat vehicles, and maintenance tools and equipment
Military weapons of all kinds, including associated equipment and ammunition
Military weapons, ammunition and equipment
ordn
Ordnance Survey
Originally the branch of government that produced maps for the military, now a civilian organisation that produces maps worldwide
Ordnance Survey map
any of a large series of high quality, detailed maps of Great Britain produced in a variety of scales originally for military, but now for leisure or business use
Ordnance Survey
OS an official organization which makes very detailed and correct maps of Britain and Ireland. The maps are used by people walking in the country, and each map has its own OS number. US Geological Survey
Ordnance Survey map
An Ordnance Survey map is a detailed map produced by the British or Irish government map-making organization. a map which shows all the roads, paths, hills etc of an area in detail (Because the maps were originally made for the department responsible for ordnance: ordnance (14-20 centuries), from ordenance)
ordnance corps
corps of soldiers responsible for supplying weapons and ammunition to infantry troops
ordnance disposal
elimination of unused ammunition and explosives by disassembling and destroying them
ordnance officer
officer in charge of ammunition and armament issues
ordnance survey
the official UK mapping agency pass - the way across a mountain ridge from one valley to another pillar - a tall, narrow column of rock ridge - the crest where two opposing faces of a mountain meet
ordnance survey
the official cartography agency of the British government
ordnance survey
The national mapping agency of Great Britain Ordnance Survey of Northern Ireland (OSNI) and Ordnance Survey of Ireland (OSI) also exist
ordnance survey
official body, established 1791, responsible for the mapping of Britain
unexploded ordnance
Explosive weapons (bombs, shells, grenades, etc.) that did not explode when they were employed, and still pose a risk of detonation, decades after the battles in which they were used
chief of ordnance
officer in charge of military supplies
ordnance