one who arbitrates a duel; a sidesman to a fencer; a second; an umpire

listen to the pronunciation of one who arbitrates a duel; a sidesman to a fencer; a second; an umpire
İngilizce - Türkçe

one who arbitrates a duel; a sidesman to a fencer; a second; an umpire teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

stickler
disiplini seven
stickler
kılı kırk yaran kişi
stickler
{i} inatçı

O, ilkeleri için gerçek bir inatçıydı. - He was a real stickler for his principles.

stickler
inatçı kimse
stickler
{i} tutucu kimse
stickler
{i} for (belirli bir konuda) titizlik gösteren kimse
stickler
{i} titiz kimse
İngilizce - İngilizce
stickler
one who arbitrates a duel; a sidesman to a fencer; a second; an umpire