onaylanmış

listen to the pronunciation of onaylanmış
Türkçe - İngilizce
(Askeri) endorsed TEMPEST products list
certificated
(Bilgisayar) checked
accredited
validated
confirmed
permitted
notified
approved
legalised
onaylanmış gündem
(Politika, Siyaset) adopted agenda
onayla
approve of

I don't approve of his decision. - Onun kararını onaylamıyorum.

Tom doesn't approve of the way Mary's been behaving. - Tom Mary'nin davranış şeklini onaylamıyor.

onayla
acknowledged
onayla
{f} approve

My mother finally approved of our plan. - Annem sonunda planımızı onayladı.

Spain approved the treaty. - İspanya antlaşmayı onayladı.

onayla
(Bilgisayar) confirm

I will confirm my plane reservation. - Uçak rezervasyonumu onaylayacağım.

You will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator. - Hesabınız aktif edildikten sonra bir yöneticiden onaylama e-postası alacaksınız.

onayla
(Bilgisayar) verify
onayla
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

onayla
avouch
onayla
{f} certified
onayla
validate
onayla
{f} confirmed

The spokesman confirmed that the report was true. - Sözcü raporun doğru olduğunu onayladı.

Tom's doubts have been confirmed. - Tom'un şüpheleri onaylandı.

onayla
{f} validated
onayla
{f} validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

onayla
{f} approved

Both houses of Congress approved Jefferson's proposal. - Kongre'nin her iki meclisi Jefferson'un teklifini onayladı.

Spain approved the treaty. - İspanya antlaşmayı onayladı.

onayla
{f} attesting
onayla
approbate
eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
(Ticaret) placing of goods under customs approved treatment or use
onayla
corroborate

Tom corroborated Mary's story. - Tom Mary'nin hikayesini onayladı.

onayla
{f} acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onayla
certify
onayla
confirming
onayla
probate
onayla
okay
tecrübi stok seviyesi (yedek parça listesi) kıta yükü listesi / onaylanmış stok
(Askeri) prescribed load list/authorized stock level
İstihbarat Veri Unsurları Onaylanmış Standartları
(Askeri) Intelligence Data Elements Authorized Standards
Türkçe - Türkçe
tasdikli
onaylanmış