onaylamama

listen to the pronunciation of onaylamama
Türkçe - İngilizce
{i} disapproval
disavowal
reprobation
onayla
approve of

Tom doesn't approve of the way Mary's been behaving. - Tom Mary'nin davranış şeklini onaylamıyor.

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

onayla
acknowledged
onayla
{f} approve

Father will never approve of my marriage. - Babam, evliliğimi asla onaylamayacak.

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

onaylamamak
{f} disclaim
onayla
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

onayla
(Bilgisayar) verify
onayla
(Bilgisayar) confirm

You will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator. - Hesabınız aktif edildikten sonra bir yöneticiden onaylama e-postası alacaksınız.

I will call in order to confirm it. - Bunu onaylamak için arayacağım.

onaylamamak
frown upon
onaylamamak
disapprove of
onaylamamak
frown on
onayla
{f} validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

onayla
{f} validated
onayla
{f} approved

My mother finally approved of our plan. - Annem sonunda planımızı onayladı.

He said the treaty must be approved as written. - O, antlaşma yazılı olarak onaylanmalı dedi.

onayla
approbate
onayla
{f} confirmed

The spokesman confirmed that the report was true. - Sözcü raporun doğru olduğunu onayladı.

Tom's doubts have been confirmed. - Tom'un şüpheleri onaylandı.

onayla
{f} attesting
onayla
validate
onayla
{f} certified
onayla
avouch
onaylamamak
discountenance
onayla
corroborate

Tom corroborated Mary's story. - Tom Mary'nin hikayesini onayladı.

onayla
{f} acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onayla
certify
onaylamamak
purse-lipped
onayla
confirming
onayla
probate
onayla
okay
onaylamamak
shake one's head
onaylamamak
{f} disapprove
onaylamamak
(neg. form of onaylamak ) not to disapprove
onaylamamak
{f} disavow
onaylamama