omission; as, the suppression of a word

listen to the pronunciation of omission; as, the suppression of a word
İngilizce - Türkçe

omission; as, the suppression of a word teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

word-self">suppression
{i} baskı

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

word-self">suppression
zulüm
word-self">suppression
(Dilbilim) dışlama
word-self">suppression
bastın
word-self">suppression
zapt etme
word-self">suppression
{i} tutma
word-self">suppression
{i} (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklama
word-self">suppression
{i} gizleme
word-self">suppression
{i} gizli tutma
word-self">suppression
{i} bastırma, durdurma; yok etme
word-self">suppression
{i} durdurma
word-self">suppression
{i} önleme
word-self">suppression
{i} kesme
word-self">suppression
(Biyoloji) supresyon
word-self">suppression
{i} bastırma
word-self">suppression
{i} ruhb. (bilinçli olarak) (duyguyu/isteği)
word-self">suppression
örtbas etme/bastırma
İngilizce - İngilizce
suppression
omission; as, the suppression of a word