okunur

listen to the pronunciation of okunur
Türkçe - İngilizce
legible
decipherable
oku
read

I never read that book. - O kitabı hiç okumadım.

Some read books just to pass time. - Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar.

salt okunur
(Bilgisayar) readonly
salt okunur bellek sob
(Bilgisayar) read only memory
salt okunur bellek sob
(Bilgisayar) rom
salt okunur olarak aç
(Bilgisayar) open as read only
salt okunur yoğunteker
CD-ROM
salt-okunur
(Bilgisayar) read only
oku
{f} reading

I'm reading the New York Times. - New York Times'ı okuyorum.

Is she reading a book? Yes, she is. - O bir kitap okuyor mu? Evet, o okuyor.

morötesi silinebilir, programlanabilir salt okunur bellek
(Askeri) ultraviolet erasable programmable read-only memory
salt okunur
(Bilgisayar) open read only
salt okunur
(Bilgisayar) open read-only
salt okunur bellek
read-only memory
salt okunur bellek
read-only storage
salt okunur bellek; tahmini sipariş miktarı
(Askeri) read-only memory; rough order of magnitude
salt okunur erişim hakları
(Bilgisayar) read-only access rights
salt okunur modu
(Bilgisayar) read only mode
salt okunur olarak ayarla
(Bilgisayar) set read-only
salt okunur parolası
(Bilgisayar) read-only password
salt okunur yoğunteker cd-rom
(Bilgisayar) compact disk-read only memory
salt okunur yoğunteker cd-rom
(Bilgisayar) compact disc read-only memory
salt okunur öner
(Bilgisayar) read-only recommended
salt okunur önerilir
(Bilgisayar) read-only recommended
salt-okunur
(Bilgisayar) open as read-only
salt-okunur dosya
(Bilgisayar) read only file
Türkçe - Türkçe

okunur teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

oku
Anadoluda küçük armağanlarla yapılan düğün çağrısı
okunur