officer in charge of fir from a gun battery

listen to the pronunciation of officer in charge of fir from a gun battery
İngilizce - Türkçe

officer in charge of fir from a gun battery teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in charge of
sorumlu

Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur. - Miss Sato is in charge of my class.

Bu binanın sorumlusu kimdir? - Who is in charge of this building?

in charge of
(deyim) gözetimi altında
in charge of
yetkisiyle
in charge of
sorumlu olmak
in charge of
(deyim) sorumluluğunda
officer in charge
(Askeri) sorumlu subay
in charge of
-in sorumlusu
in charge of
-den sorumlu
in charge of
in yetkisiyle
in charge of
(Fiili Deyim ) -ın gözetimi altında
in charge of
-in yetkisiyle
in charge of
yükümlü

Bir kaptan, gemisinden ve ekibinden yükümlüdür. - A captain is in charge of his ship and its crew.

Bu şirkette çalışan kadınlardan yükümlü olacaksın. - You'll be in charge of the women working in this factory.

officer in charge
(Askeri) SORUMLU SUBAY: Belirli bir görevden sorumlu olan herhangi bir subay için kullanılan bir terim
officer in charge
(Askeri) görevli subay
İngilizce - İngilizce
gun-position officer
Officer in charge
oic
officer in charge of fir from a gun battery

  Heceleme

  of·fic·er in charge of fir from a gun Bat·te·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  ôfısır în çärc ıv fır fırm ı gʌn bätıri

  Telaffuz

  /ˈôfəsər ən ˈʧärʤ əv ˈfər fərm ə ˈgən ˈbatərē/ /ˈɔːfəsɜr ɪn ˈʧɑːrʤ əv ˈfɜr fɜrm ə ˈɡʌn ˈbætɜriː/

  Günün kelimesi

  condescend