of us

listen to the pronunciation of of us
İngilizce - Türkçe
bizin
of her
onanma
of something
biraz
of this
bunun

Neden bunun farkında değildim? - Why was I not aware of this?

Bununla ilgili öğretmenini bilgilendirdin mi? - Did you inform your teacher of this?

of you
senin

Senin yaşında bir oğlu var. - He has a son of your age.

Bu da seninle ilgili gerçek. - This is true of you, too.

İngilizce - İngilizce

of us teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Of this
hereof
of us

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv yues

  Telaffuz

  /əv ˈyo͞oˈes/ /əv ˈjuːˈɛs/

  Etimoloji

  [ &v, before consonants a ] (preposition.) before 12th century. Middle English, off, of, from Old English, adverb & preposition; akin to Old High German aba off, away, Latin ab from, away, Greek apo.

  Günün kelimesi

  acumen