of forbid

listen to the pronunciation of of forbid
İngilizce - Türkçe

of forbid teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

forbade
yasakla

Babam evcil kedi sahibi olmamı yasakladı. - My father forbade me from having a pet cat.

Annesi ona yasaklamasına rağmen çocuk pencereyi açıyor. - The child is opening the window even though his mother forbade him to.

forbade
f., bak. forbid
İngilizce - İngilizce
forbade
forboden
of forbid