of a disease, caused by factors within the body

listen to the pronunciation of of a disease, caused by factors within the body
İngilizce - Türkçe

of a disease, caused by factors within the body teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endogenous
(Pisikoloji, Ruhbilim) iç kaynaklı
endogenous
(Denizbilim) içsel
endogenous
(Tıp) endojenöz
endogenous
endojen
endogenous
içten büyüyen
endogenous
(Tıp) İç sebeplerden doğan, andojen
endogenous
endojen (yeryuvarı'nın içinde geçen veya içinden kaynaklanan)
İngilizce - İngilizce
endogenous
of a disease, caused by factors within the body