occuring before or in front of something else, in time, place, rank or sequence

listen to the pronunciation of occuring before or in front of something else, in time, place, rank or sequence
İngilizce - Türkçe

occuring before or in front of something else, in time, place, rank or sequence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preceding
{s} önce gelen
foregoing
sözü geçen
foregoing
daha önce belirtilen
preceding
yukarıda gösterilen
preceding
{s} -den önceki; önde bulunan
foregoing
(Kanun) yukarıda geçen
foregoing
söz
foregoing
önceki
foregoing
yukarıda sözü edilen
preceding
önceki

Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim. - The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.

Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi. - The index rose 4% from the preceding month.

preceding
{f} önce gel
preceding
başlat/önce gel
foregoing
{s} yukarıdaki
foregoing
bırak
preceding
önde bulunan
İngilizce - İngilizce
foregoing
preceding
occuring before or in front of something else, in time, place, rank or sequence

    Heceleme

    occuring be·fore or in front of some·thing else, in time, place, Rank or se·quence

    Telaffuz