nuptial ceremony; nuptial festivities; marriage; nuptials

listen to the pronunciation of nuptial ceremony; nuptial festivities; marriage; nuptials
İngilizce - Türkçe

nuptial ceremony; nuptial festivities; marriage; nuptials teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wedding
nikâh

Nikah için kilise çiçeklerle süslendi. - The church is decorated with flowers for the wedding.

Tom nikah yüzüğünü çıkardı. - Tom took off his wedding ring.

wedding
{i} düğün

Öğretmenimiz ayrıca düğününün diğer insanlarınki ile aynı olmayacağını söyledi;biz nasıl farklı olacağını sorduk fakat o söylemedi. - Our teacher also said that her wedding wouldn't be the same as other people's; we asked how it would be different, but she didn't say.

Düğün bir 17.yüzyıl kilisesinde düzenlenecek. - The wedding will be held in a 17th century church.

wedding
kamalama
wedding
evlenerek
wedding
{f} evlen

Evlenme planlarınız nasıl geliyor? - How are your wedding plans coming?

Köpek balığı çorbası genellikle Çin'de evlenme törenlerinde ve ziyafetlerde servis edilir. - Shark fin soup is commonly served at Chinese weddings and banquets.

wedding
evlenme merasimi
wedding
wedding ring nikah yüzüğü
wedding
silver wedding evliliğin yirmi beşinci yıldonumü
wedding
golden wedding evliliğin ellinci yıldönümü
wedding
wedding cake düğün pastası
İngilizce - İngilizce
wedding
nuptial ceremony; nuptial festivities; marriage; nuptials