nov

listen to the pronunciation of nov
İngilizce - Türkçe
{i} Kasım
(isim) Kasım
November
Kasım

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

18 Kasım 1903 tarihinde anlaşma imzalandı - The treaty was signed on November 18, 1903.

November
(isim) Kasım
İngilizce - İngilizce
nov